Mandag, 4. april, 2010 Skrevet av Elin

Kontaktinformasjon

Du er alltid velkommen til å ta kontakt.
Vestheimvegen 34
4250 Kopervik
Tlf: 94278732
jordmorelin@gmail.com

til kartvisning på Gulesider

Kartutsnitt fra Gulesider

Mandag, 4. april, 2010 Skrevet av Elin

Om meg selv

Jeg har lang erfaring som jordmor ,både innen svangerskapsomsorgen og med fødsler. Jeg var ferdig utdanna jordmor i 1986. Jeg har erfaring blant annet fra Ullevål sykehus i Oslo og som distriktsjordmor i Nord Norge. Jeg har jobbet som kommunejordmor i Karmøy siden 1995. Nå jobber jeg på fødeavdelingen på Haugesund sjukehus i tillegg til min private praksis i Karmøy.

Jeg mener den gravide skal ha mulighet for å velge hvem hun vil gå til kontroll hos og hvor hun vil føde.
Det skal være opp til den gravide om hun ønsker å gå til lege eller jordmor, eller begge deler.
Jeg vil følge deg og din partner frem til fødselen, du kan selv velge om du bare vil gå til meg eller i kombinasjon med legen.
Jeg jobber for at hver enkelt kvinne og hennes partner skal få en positiv fødselsopplevelse og at kontakten med det ufødte barn etableres tidlig i svangerskapet. Jeg ønsker også at det legges til rette for uforstyrret kommunikasjon mellom barnet, mor og den øvrige familien i barselperioden ved å tilby hjemmebesøk etter tidlig hjemreise fra fødeavdelingen.