Mandag, 4. april, 2010 Skrevet av Elin

Hjemmefødsel

Denne informasjonen henvender seg til deg som overveier å bringe ditt barn til verden hjemme, og til deg som allerede har bestemt deg for hjemmefødsel. Den inneholder både praktiske tips og info, men også en del om filosofien og tankene våre som jordmødre rundt hjemmefødsel.

Det å bli foreldre og bringe et nytt barn til verden er en overveldende opplevelse i de aller fleste menneskers liv. Det er en stor sosial familiebegivenhet, hvor det å kjenne seg trygg og godt ivaretatt er uendelig viktig for selve forløpet og fremgangen i fødselen, også i høy grad for fødselsopplevelsen.
For å kunne føde hjemme må du ha et normalt svangerskap og forventer en normal fødsel.
Når jeg som jordmor tilbyr hjelp til hjemmefødsler er det fordi jeg har stor tillit til at kvinnekroppen kan føde barn! Det er dere som par eller enkelt kvinne, som skal finne det alternativet som er mest tilpasset dere/deg.

Økonomi vedrørende hjemmefødsel:

Dere betaler for vaktberedskap og hjemmebesøk etter fødsel, som pr i dag er 3000 kr. Dere får refundert knappe 2000 kr fra NAV

Mandag, 4. april, 2010 Skrevet av Elin

Om meg selv

Jeg har lang erfaring som jordmor ,både innen svangerskapsomsorgen og med fødsler. Jeg har vært ferdig jordmor siden 1986 og har jobbet på en stor fødeavdeling i Oslo, jeg har vært distriktsjordmor i Nord Norge og siden 1993 har jeg jobbet på fødeavdelingen i Haugesund og som jordmor i Karmøy siden 1995.